انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

درخواست نقل و انتقال دستگاه حفاری

درخواست نقل و انتقال دستگاه حفاري

نام شرکت :
توضیحات : کاربر گرامی لطفا قبل ار ارسال تمامی فرم ها را بصورت یک فایل زیپ کمپرس کنید
ودر قالب یک فایل ارسال فرمایید
   
فایل :