انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

مدارک مورد نیاز جهت مدیر عاملی

مدارک مورد نياز جهت مدير عاملي

فرم های 1-1-5 و 2-1-5

فرم هاي 1-1-5 و 2-1-5

نام شرکت :
توضیحات : کاربر گرامی لطفا قبل ار ارسال تمامی فرم ها را بصورت یک فایل زیپ کمپرس کنید
ودر قالب یک فایل ارسال فرمایید
   
فایل :