انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

بخش ها

تشخیص صلاحیت شرکت همکار

قبل از هر کاري شما بايد هدف مشخصي داشته باشيد تا مصمم تر آن را دنبال کنيد، پس براي ساختن يک وب سايت هم هدف از ساخت آنرا مشخص کنيد به طور مثال موضوع آن چيست يا چه طرحي مي خواهيد داشته باشه با چه تعداد صفحه.بد نيست که نوع مخاطبين و بيننده ها را هم مشخص کنيد که چه کساني قرار است از سايت شما استفاده کنند. شما مي توانيد در ابتدا از يک سايت شخصي شروع کنيد، فکر کنم با پيشرفت تکنولوژي کامپيوتر و اينترنت در آينده نزديک هر کسي مانند شناسنامه بايد يک سايت براي معرفي خود داشته باشد. 

نام شرکت :
توضیحات : کاربر گرامی لطفا قبل ار ارسال تمامی فرم ها را بصورت یک فایل زیپ کمپرس کنید
ودر قالب یک فایل ارسال فرمایید
   
فایل :