انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

     بنام خـدائـي کـه آب آفــريـد                                                       ز آب آمـده زنـدگي را پديد

     چو يزدان  بـه گيتي ره نو گشاد                                    گياه و دد و دام و مردم نهاد

     همـه تشنه آب پـاک  آمـدند                                     از او زنده برروي خاک آمدند

 

در اجراي ماده 131 قانون کار جمهوري اسلامي ايران اين تشکل تحت عنوان انجمن صنفي کارفرمائي شرکتهاي حفاري چاههاي عميق و نيمه عميق استان تهران بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني شرکتهاي حفاري استان تهران در سال 1386 تشکيل و تحت شماره 299-2/3-7 مورخ 9/3/86 در اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعي استان تهران به ثبت رسيده و شروع بکار نموده است .

شرکتهاي حفاري چاههاي عميق آب عليرغم اشتغال به کار بسيار مهم حفر چاه بمنظور استخراج آب زيرزميني که مورد نياز مبرم و روزافزون کشور است هيچگونه تشکل صنفي نداشتند تا به ضرورت کمک کار صنفي آنان باشد و مشکلات را برطرف کند و نيازها را برآورده نمايد. که دليل عمده آن پراکندگي واحدهاي اين صنف در سراسر کشور مي باشد. البته فعاليت شرکت تعاوني حفاران ايران که قبلاّ تشکيل شده است و خدمات شايسته اي درمورد تهيه وسايل و ابزارآلات موردنياز حفاري و توزيع آن بين اعضاء مي نمودند مقوله ديگري است.

اهم وظايف انجمن بشرح زير ميباشد:

1-     ايجاد تشکل صنفي قانونمند و قدرتمند با وحدت رويه از کليه حفاران که در سطح استان تهران فعاليت              مي کنند.

2-     شناسائي مشکلات و کمبودها و تلاش براي حل و فصل آنها از طريق مجاري قانوني

3-     دفاع از منافع مشروع و برنامه ريزي ارتقاء پايگاه صنفي از طريق تعامل با شرکت آب منطقه اي تهران و دفتر حفاظت و بهره برداري منابع آب و امور مشترکين وزارت نيرو

4-     شرکت در گردهمائيها و همايش هاي متشکله در وزارت نيرو و شرکت آب منطقه اي و مطرح نمودن مشکلات صنفي و بررسي راههاي حل و فصل آنها

5-     همکاري با کانون سراسري در تهيه ليست پيشنهادي فهرست بهاي چاههاي آب بمنظور ارسال به وزارت نيرو و معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور

6-     برنامه ريزي براي کمک به حل و فصل اختلافات حرفه اي فيمابين شرکتهاي حفاري با سايرين به روش کدخدامنشي (تشکيل هيئت حل اختلاف)

7-     تشکيل جلسات مرتب هفتگي هيئت مديره و در صورت نياز جلسات اضطراري بمنظور رفع مشکلات حادث درحين اجراي کارها

8-     تشکيل کارگروه فني مرکب از افراد صاحب نظر باتجربه بمنظور بررسي کارشناسانه نيازهاي انجمن و ارائه گزينه مناسب براي اجراي آنها

علاوه بر موارد فوق الذکر در اجراي اصل 44 قانون اساسي سياست هاي دولت و وزارت نيرو بخشي از فعاليت هاي وزارت مذکور بمنظور کاهش حجم تصدي گري دولت براساس آئين نامه و فرآيندهاي تعريف شده، به کانون سراسري واگذار شده و کانون، اجراي آنها را در کليه استانها به انجمن هاي صنفي واگذار کرده که در استان تهران اين وظايف بشرح زير به اين انجمن صنفي محول شده است.

1-     انجام کليه مراحل آزمون و مصاحبه از متقاضيان اخذ پروانه صلاحيت حفاري

2-     انجام کيه مراحل آزمون و مصاحبه از متقاضيان مسئول فني شرکتهاي حفاري

3-     انجام مراحل نقل و انتقال (خريد و فروش) دستگاههاي حفاري

4-     انجام کليه مراحل کنترل و نظارت بر تعداد و حجم کار شرکتهاي حفاري

5-     انجام فعاليت هاي مرتبط با تجديد پروانه صلاحيت شرکتهاي حفاري

از زمان واگذاري اين وظايف کليه اقدامات لازم براي اجرا آنها به نحو مناسب توسط اين انجمن انجام شده که گامي مثبت در جهت کارآئي انجمن ميباشد اميداست با توکل به ياري خداوند متعال و همکاري شرکتهاي محترم حفاري استان تهران در رسيدن به هدف نهائي که ارتقاء جايگاه انجمن صنفي ميباشد کوشا باشيم و هرگونه راهنمائي و ارائه طريق را با آغوش باز استقبال کنيم.

باتشکر از مؤسسين و پيشکسوتان شرکت هاي حفاري استان تهران که با تلاش و زحمات پيگيري راه را براي ادامه کار هموار نمودند.

 

  علي نژادحسيني

رئيس هيئت مديره

 

خدمات و پشتیبانی

قبل از هر کاري شما بايد هدف مشخصي داشته باشيد تا مصمم تر آن را دنبال کنيد، پس براي ساختن يک وب سايت هم هدف از ساخت آنرا مشخص کنيد به طور مثال موضوع آن چيست يا چه طرحي مي خواهيد داشته باشه با چه تعداد صفحه.بد نيست که نوع مخاطبين و بيننده ها را هم مشخص کنيد که چه کساني قرار است از سايت شما استفاده کنند. شما مي توانيد در ابتدا از يک سايت شخصي شروع کنيد، فکر کنم با پيشرفت تکنولوژي کامپيوتر و اينترنت در آينده نزديک هر کسي مانند شناسنامه بايد يک سايت براي معرفي خود داشته باشد.

ادامه مطلب

بانک های طرف قرارداد

بانک توسعه صادرات ایران
بانک صنعت و معدن
بانک ملی ایران
بانک پارسیان
بانک رفاه کارگران