انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

  • مدير عامل : احمد آقا ميرزايي
  • آدرس : ماهدشت - نرسيده به پليس راه - انبار شرکت حفاري آبکاوش
  • تلفن : 09121696274
  • فکس : 02634643154