انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

 

  • مير عامل : محمد حسين قره داغي
  • آدرس : تهران -خيابان جمهوري - مقابل سينما جمهوري - ساختمان 107 - طبقه پنجم - شماره 52
  • تلفن : 09124951552