انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

  • مدير عامل : محمدرضا زارع
  • آدرس : کرج - حصارک - ايستگاه آقا رضائي - جنب بازار آهن بزرگ - مجتمع جهان نبز
  • تلفن : 09121674589
  • فکس : 02644386492