انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

  • مدير عامل : آرش همراز
  • آدرس : تهران - خيابان ميرزاي شيرازي - ساختمان 175 - طبقه دوم - واحد 3
  • تلفن : 88831197
  • فکس : 88322575