انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

 

  • مدير عامل : امير علي حضرتي
  • آدرس : شهريار - نرسيده به ميدان نماز - نبش خيابان بستني به تک
  • تلفن : 44419630
  • فکس : 44616891