انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

 

  • مدير عامل : محمود حاجيان
  • آدرس : تهران - خيابان ميرزاي شيرازي - خيابان 9 پلاک 29
  • تلفن : 88843605   88830868