انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

 

  • مدير عامل : مقصود خدا کرمي
  • آدرس : فلکه چهارم تهرانپارس - شرکت فرهنگيان - بلوک ب6 - واحد 63
  • تلفن 88844539