انجمن صنفی کار فرمایی حفاری چاههای

عمیق و نیمه عمیق آب

استان تهـران

 

 

  • مدير عامل : بصير صالحي
  • آدرس : کيلومتر 16 جاده مخصوص کرج - خيابان گلزار - مجتمع ايرش واحد 139
  • تلفن : 44994552